Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo mẫu nguyên tử Bo ,bán kính quỹ đạo K của electron nguyê

Theo mẫu nguyên tử Bo ,bán kính quỹ đạo K của electron nguyê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo mẫu nguyên tử Bo ,bán kính quỹ đạo K của electron nguyên tử hiđrô là ro .Khi electron chuyển từ quỹ dâọ N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bán kính quỹ đạo của electron theo nguyên tử Bo là rn  =n2ro

Bán kính quỹ đạo N ứng với n=4

Bán kính quỹ đạo L ứng với n=2

Khi electron chuyển từ quỹ dâọ N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt lượng :

Δr  =16ro -4 ro =12 ro

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn