Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r_{0}. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

  Quỹ đạo N ứng với n = 4 =>  rN = 16r0; Quỹ đạo L ứng với n = 2

=> rL = 4r0

 Bán kính quỹ đạo giảm bớt: 16r0 – 4r0 = 12r0.  

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn