Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo mô hình ôpêrôn Lac ở E.coli, thì khi

Theo mô hình ôpêrôn Lac ở E.coli, thì khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo mô hình ôpêrôn Lac ở E.coli, thì khi nào gen điều hòa hoạt động?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo mô hình ôpêrôn Lac ở E.coli, chưa đề cập đến việc gen điều hòa hoạt động bị kiểm soát bởi yếu tố nào.

Do đó, gen điều hòa vẫn hoạt động kể cả khi môi trường có hay không có lactose

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn