Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

theo mô hình Operon Lac ở E.coli, vì sao protein ức chế mất

theo mô hình Operon Lac ở E.coli, vì sao protein ức chế mất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

theo mô hình Operon Lac ở E.coli, vì sao protein ức chế mất tác dụng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi môi trường có lactose, lactose sẽ liên kết với protein ức chế làm thay đổi cấu hình không gian của nó, làm nó không thể gắn vào vùng vận hành.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn