Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biể

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, có mấy phát biểu sau đây là đúng?

 (1). Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong loài.

(2). Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

(3). Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.

(4). Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1- Sai, Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các kiểu gen trong loài

2- Sai

3- Sai , còn  hiện tượng di nhập gen .

4 – Đúng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn