Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố chi phố

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố chi phố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố chi phối sự hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại  thì các nhân tố chi phối đến quá trình hình thnahf quần thể thích nghi là :

-          Quá trình phát sinh các đột biến

-          Các đột biến được nhân lên nhanh trong quần thể nhờ quá trình giao phối

-          Chọn lọc tự nhiên sàng lọc các đột biến mang các đặc điêmt thích nghi với môi trường

-          Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn