Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quan điểm của thuyết tiến hoá tổng hợp, phát biểu không

Theo quan điểm của thuyết tiến hoá tổng hợp, phát biểu không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan điểm của thuyết tiến hoá tổng hợp, phát biểu không đúng về các nhân tố tiến hoá là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát biểu không đúng là B.

Các cơ chế cách ly chỉ ngăn ngừa sự trao đổi vốn gen giữa các quần thể từ đó dẫn đến sự khác biệt về vốn gen ngày càng lớn

Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn