Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều giống vật nuô

Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều giống vật nuô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan niệm của Đacuyn, sự hình thành nhiều giống vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo Đac uyn sự hình thành nhiều giống vật nuôi, cây trồng trong mỗi loài xuất phát từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại là kết quả của quá trình chọn lọc nhân tạo

Tức là tiến hóa phân nhánh trong chọn lọc nhân tạo, con người giữ lại những cá thể phục vụ lợi ích cho con người và loại bỏ những cá thể  không có đặc điểm phù hợp với mục tiêu của con người

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn