Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhóm n

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhóm n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhóm nhân tố tiến hoá nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo hướng xác định?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Theo quan niệm hiện đại nhóm nhân  tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định là B

Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen

Chọn lọc tự nhiên là thay đổi tần số alen theo hướng thích nghi với môi trường

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn