Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát

Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan niệm hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C- sai , CLTN tác động trực tiếp đến kiểu hình giản tiếp tác động đến kiểu gen

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn