Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành quần thể thích

Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành quần thể thích

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành quần thể thích nghi xảy ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành quần thể thích nghi xảy ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào C

Những biến đổi thu được trong đời sinh vật do ảnh hưởng trực tiết của ngoại cảnh là những thường biến, không di truyền được cho thế hệ sau

đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn