Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về CLTN, phát biểu

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về CLTN, phát biểu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về CLTN, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A-    Sai , CLTN đảm bảo sự sồng sót ưu  thế của các cá thể mang  biến dị có lợi

B-    Sai

C-    Sai , CLTN không  tạo ra các kiểu gen thích nghi

D-    Đúng

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn