Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quy định của pháp luật công dân có thể thực hiện q

Theo quy định của pháp luật công dân có thể thực hiện q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.

Ý kiến của bạn