Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quy định của pháp luật công dân vi phạm quyền được

Theo quy định của pháp luật công dân vi phạm quyền được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

đánh người gây thương tích

Ý kiến của bạn