Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quy định của pháp luật quyền bình đẳng trong lao đ

Theo quy định của pháp luật quyền bình đẳng trong lao đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lao động không thể hiện ở việc công dân tự mình


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

làm trái thỏa ước lao động tập thể.

Ý kiến của bạn