Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quy luật phân li độc lập, nếu F<sub>1</sub> có n cặp ge

Theo quy luật phân li độc lập, nếu F<sub>1</sub> có n cặp ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quy luật phân li độc lập, nếu F1 có n cặp gen dị hợp tử thì ở F2 có số loại kiểu gen là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nếu F1 có n cặp gen dị hợp tử thì ở F2 có số loại kiểu gen là 3n.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn