Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quy ước sau khi cọ xát với lụa, điện tích thu được ở th

Theo quy ước sau khi cọ xát với lụa, điện tích thu được ở th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quy ước sau khi cọ xát với lụa, điện tích thu được ở thanh thuỷ tinh là điện tích dương. Kết luận nào sau đây là SAI?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn