Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo quyết định của Hội nghị Ianta tháng 2-1945 Liên Xô

Theo quyết định của Hội nghị Ianta tháng 2-1945 Liên Xô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi ảnh hưởng ở địa bàn nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 5.

Giải chi tiết:

Theo quyết định của Hội nghị Tanta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Tây Á.

Chọn: A

Ý kiến của bạn