Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo tác giả ká nhân tính xét như một nhân tố phải được

Theo tác giả ká nhân tính xét như một nhân tố phải được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo tác giả, ká nhân tính, xét như một nhân tố phải được tôn trọng trong giáo dục, có hai nghĩa nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đọc, tìm ý

Giải chi tiết:

Theo đoạn trích, cá nhân tính, xét như một nhân tố phải được tôn trọng trong giáo dục, có hai nghĩa:

- Thứ nhất, một người chỉ tồn tại như một cá thể trên phương diện tinh thần khi anh ta có mục đích và vấn đề của riêng mình, và khi anh ta suy nghĩ bằng cái đầu của mình.

- Thứ hai, giữa người này với người kia có sự khác biệt về quan điểm, sức hấp dẫn của các đồ vật, và phương thức tiếp cận.

Ý kiến của bạn