Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo thông tin trên số lần con người tiến hành khám phá

Theo thông tin trên số lần con người tiến hành khám phá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo thông tin trên, số lần con người tiến hành khám phá Mặt Trăng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Theo thông tin trên, số lần con người tiến hành khám phá Mặt Trăng là 11 lần, gồm:

Vệ tinh nhân tạo Luna 1, Luna 2, Luna 3, Luna 9, Luna 10

6 lần hạ cánh của chương trình Apollo

Chọn C.

Ý kiến của bạn