Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo Trần Quốc Tuấn nhiệm vụ cấp bách cần làm để khích

Theo Trần Quốc Tuấn nhiệm vụ cấp bách cần làm để khích

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo Trần Quốc Tuấn, nhiệm vụ cấp bách cần làm để khích lệ tinh thần chiến đấu, quyết tâm đánh giặc cứu nước của nhân dân là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ vào tác phẩm Hịch tướng sĩ.

Giải chi tiết:

Nhiệm vụ cấp bách cần làm

- Phải đọc và làm theo sách: “Binh thư yếu lược”.

- Có thái độ dứt khoát: Giặc là kẻ thù không đội trời chung.

- Phải biết rửa nhục.

- Khích lệ căm thù giặc, nổi nhục mất nước.

- Khích lệ lòng trung quân ái quốc và lòng ân nghĩa thuỷ chung.

- Khích lệ ý chí lập công danh xã thân vì nước.

- Khích lệ lòng tự trọng, nhận rõ cái sai, thấy rõ điều đúng.

→ Lập luận sắc bén, rõ ràng, thái độ cương quyết. Bày tỏ gan ruột của một chủ tướng yêu nước.

- Kết quả:

+ Thái ấp vững bền, bổng lộc được hưởng thụ.

+ Gia quyến êm ấm, vợ con bách niên giai lão.

+ Tổ tiên được tế lễ, thờ cúng.

+ Trăm năm sau còn lưu tiếng thơm.

- Bức tranh cảnh đất nước được thái bình.

- Khích lệ, động viên đến mức cao nhất ý chí và quyết tâm chiến đấu của tướng.

Ý kiến của bạn