Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Theo trình tự từ đầu 3’ đến 5’ của mạch mã gốc, một gen cấu

Theo trình tự từ đầu 3’ đến 5’ của mạch mã gốc, một gen cấu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo trình tự từ đầu 3’ đến 5’ của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mạch mã gốc gen tham gia tổng hợp mARN.  mARN tạo ra có chiều 5’ – 3’ lần lượt trình tự điều hòa, trình tự mã hóa , trình tự kết thúc => trình tự trên gen theo thứ tự

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn