Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

There is no denying that personal information about cli

There is no denying that personal information about cli

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

There is no denying that personal information about clients is to be treated as confident.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

treat sth as sth: đối xử, coi cái gì như cái gì

confident (adj): tin tưởng, tự tin

confidence (n): chuyện riêng tư, chuyện bí mật

Sửa: confident => confidence

Tạm dịch: Không thể phủ nhận rằng thông tin cá nhân về khách hàng được coi là chuyện bí mật.

Chọn D.

Ý kiến của bạn