Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They are a very community where everyone knows each ot

They are a very community where everyone knows each ot

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They are a very ______ community where everyone knows each other’s names.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn