Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They had the volume turned down so I couldnt make out w

They had the volume turned down so I couldnt make out w

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They had the volume turned down, so I couldn't make out what they were talking about.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn