Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They have gone to great expense to track the prisoner d

They have gone to great expense to track the prisoner d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They have gone to great expense to track the prisoner down and bring him to justice.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

go to the expense of something/of doing something | go to a lot of, etc. expense (idiom): to spend money on something (chi tiền vào việc gì)

A. đã sử dụng rất nhiều cách

B. đã cố gắng rất nhiều

C. tiết kiệm được rất nhiều tiền

D. đã tiêu rất nhiều tiền

=> gone to great expense = spent a lot of money

Tạm dịch: Họ đã chi rất nhiều tiền để truy tìm tên tù nhân và đưa hắn ra trước công lý.

Chọn D.

Ý kiến của bạn