Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They have not used this typewriter for a long time For

They have not used this typewriter for a long time For

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They have not used this typewriter for a long time.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn