Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They have robbed the bank near my house The bank near m

They have robbed the bank near my house The bank near m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They have robbed the bank near my house.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại hoàn thành

Giải chi tiết:

Câu chủ động: S + have/has Ved/V3 + O.

Câu bị động: S + have/has been Ved/V3 + (by O).

Tạm dịch: Họ đã cướp ngân hàng gần nhà tôi.

= Ngân hàng gần nhà tôi đã bị cướp.

B. sai ở “have”

C. Ngân hàng gần nhà tôi không bị cướp. => sai về nghĩa

D. sai về ngữ pháp

Chọn A.

Ý kiến của bạn