Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

They will consider the issue at next week’s meeting The

They will consider the issue at next week’s meeting The

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

They will consider the issue at next week’s meeting.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động thì tương lai đơn

Giải chi tiết:

Cấu trúc câu bị động thì tương lai đơn: S + will + be + P2

Tạm dịch: Họ sẽ xem xét vấn đề này trong cuộc họp vào tuần tới.

= C. Việc xem xét sẽ được đưa ra ở cuộc họp vào tuần tới.

A, D sai cấu trúc.

B. Họ sẽ được xem xét vấn đề trong cuộc họp tuần tới. => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn