Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 n

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl?

 

 

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn