Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi kết thúc các

Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi kết thúc các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi kết thúc các phản ứng hóa học ?

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

NaAlO2 + HCl + H2O -> Al(OH)3 + NaCl

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn