Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay là:

Thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thị trường nhập khẩu chủ yếu của nước ta hiện nay là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn