Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tốt khác hẳn với các nước c

Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tốt khác hẳn với các nước c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tốt khác hẳn với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á, châu Phi là do:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn