Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên nước ta khác hẳn với thiên nhiên một số vù

Thiên nhiên nước ta khác hẳn với thiên nhiên một số vù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thiên nhiên nước ta khác hẳn với thiên nhiên một số vùng có cùng vĩ độ là nhờ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Liên hệ vị trí địa lí nước ta

Giải chi tiết:

Thiên nhiên nước ta khác hẳn với thiên nhiên một số vùng có cùng vĩ độ là nhờ vị trí tiếp giáp biển Đông rộng lớn nên được biển cung cấp nhiều hơi ẩm, đem lại lượng mưa lớn.; mặt khác vị trí nằm hoàn toàn trong khu vực gió mùa châu Á điển hình nhất trên thế giới nên trong năm có 2 mùa gió.

Ý kiến của bạn