Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

This ring is made of plastic so it is quite            

This ring is made of plastic so it is quite            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

This ring is made of plastic, so it is quite                                   .


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. valuable (adj): có giá trị

B. invaluable (adj): vô giá

C. worthless (adj): vô giá trị

D. priceless (adj): vô giá, không định giá được

Tạm dịch: Cái nhẫn này được làm bằng nhựa, do đó nó khá là vô giá trị.

Chọn C.

Ý kiến của bạn