Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thời gian đầu, người ta dùng một loại

Thời gian đầu, người ta dùng một loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời gian đầu, người ta dùng một loại hóa chất thì diệt được trên 90% sâu tơ hại bắp cải, nhưng sau nhiều lần phun thì hiệu quả diệt sâu của thuốc giảm hẳn. Hiện tượng trên có thể được giải thích như sau:

1. Khi tiếp xúc với hóa chất, sâu tơ đã xuất hiện alen kháng thuốc.

2. Sâu tơ đã hình thành khả năng kháng thuốc do nhiều gen chi phối.

3. Khả năng kháng thuốc càng hoàn thiện do CLTN tích lũy các alen kháng thuốc ngày càng nhiều.

4. Sâu tơ có tốc độ sinh sản nhanh nên thuốc trừ sâu không diệt hết được.

Số giải thích đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2- 3 - Đúng

1 – Sai đột biến xuất hiện alen kháng thuốc đã xuất hiện trước đó

4 – Sai , nếu không có  khản năng kháng thuốc thì nếu sinh sản nhanh thì cúng sẽ bị chết

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn