Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thời gian  Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc là:

Thời gian  Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời gian  Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn