Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn diễn ra ở:

Thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn diễn ra ở:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn diễn ra ở:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn