Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thổi V lít CO<sub>2</sub> (dktc) vào  dd chứa 0,2 mol Ca(OH)

Thổi V lít CO<sub>2</sub> (dktc) vào  dd chứa 0,2 mol Ca(OH)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thổi V lít CO2 (dktc) vào  dd chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì thu được 2,5g kết tủa. Giá trị của V là :

    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

nCaCO3 = 0,025 mol

+/TH1: OH dư => nCO2 = nCaCO3 = 0,025 mol => V= 0,56 l

+/TH2: Kết tủa tan 1 phần => nCO2 = nOH  - nCaCO3 = 0,375 mol => V = 8,4 l

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn