Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thổi V ml CO<sub>2</sub> (đktc) vào 300ml dung dịch Ca(OH)<s

Thổi V ml CO<sub>2</sub> (đktc) vào 300ml dung dịch Ca(OH)<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thổi V ml CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì được 0,2g kết tủa. Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

+) TH1 : OH- dư => nCaCO3 = nCO2 = 0,002 mol => V = 0,0448 lit = 44,8 ml

+) TH2 : Có tạo HCO3- => nCO2 = nOH – nCO3 = 0,3.0,02.2 – 0,002 = 0,01 mol => V = 224 ml

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn