Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạn

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng ở đời cá thể con nhờ cơ chế:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thông tin di truyền  trong AND được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể  dựa vào quá trình nhân đôi , phiên mã , dịch mã

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn