Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thu được 178 gam a

Thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thu được 178 gam a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thu được 178 gam alanin. Phần trăm về khối lượng của gốc alanin trong X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn