Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1)   Đốt dây sắt tron

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1)   Đốt dây sắt tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1)   Đốt dây sắt trong khí clo.

(2)   Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3)   Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng dư).

(4)   Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5)   Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

      Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm : (2) ; (4) ; (5)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn