Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau1 Đốt dây sắt trong

Thực hiện các thí nghiệm sau1 Đốt dây sắt trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(3) Cho Fe vào dung dịch HNO3 (đặc nguội).

(4) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

 Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào TCHH của sắt (T59,60 – SGK Hóa 9):


+ Sắt tác dụng với phi kim như Cl2 tạo muối sắt(III), S tạo muối sắt(II).


+ Sắt tác dụng với axit loãng tạo muối sắt(II), kết hợp nội dung bài giảng sắt tác dụng với axit đặc như HNO3 loãng, H2SO4 đặc tạo muối sắt(III) và không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nguội.

Giải chi tiết:

(1) Tạo muối sắt(III):  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

(2) Tạo muối sắt(II): Fe + S → FeS.

(3) Sắt không tác dụng với HNO3 đặc nguội.

(4) Tạo muối sắt(II): Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2.

Đáp án C

Ý kiến của bạn