Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thứ tự nào dưới đây của các kỉ trong đại cổ sinh là đúng:

Thứ tự nào dưới đây của các kỉ trong đại cổ sinh là đúng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thứ tự nào dưới đây của các kỉ trong đại cổ sinh là đúng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thứ tự đúng các kỷ trong đại cổ sinh:   Cambri – Ôcđovic - Xilua - Đêvôn – Than đá – Pecmơ.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn