Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuận Thành - BN Trong một chu kì tế bào, kết luận đúng về

Thuận Thành - BN Trong một chu kì tế bào, kết luận đúng về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuận Thành - BN

Trong một chu kì tế bào, kết luận đúng về sự nhân đôi của ADN và sự phiên mã diễn ra trong nhân

là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kết luận đúng là A

Đáp án A

Trong 1 chu kì tế bào, ADN chỉ nhân đôi duy nhất 1 lần và phiên mã nhiều lần

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn