Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực chất tương tác gen là gì?

Thực chất tương tác gen là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực chất tương tác gen là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các gen k tương tác trực tiếp với nhau mà sản phẩm của các gen mới tương tác với nhau trong sự hình thành tính trạng

VD:  Tương tác 9:7

Gen 1 -> enzim 1, gen 2 -> enzim 2. Hai enzim này tham gia trong qua trình chuyển hóa chất không màu 1 thành chất không màu 2 và chất không  màu 1 thành chất màu đỏ trong chuỗi chuyển hóa chỉ khi cơ thể có cả 2 enzim mới cho màu hoa đỏ, nếu không sẽ cho màu trắng

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn