Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Oxi hóa hoàn toàn metanol

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Oxi hóa hoàn toàn metanol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Oxi hóa hoàn toàn metanol bằng CuO nung nóng được chất hữu cơ X.

(2) Thủy phân hoàn toàn metyl acrylat trong môi trường axit đun nóng được axit Y.

(3) Đun nóng ancol etylic trong axit H2SO4 đặc thu được hidrocacbon Z.

(4) Lên men giấm thu được axit hữu cơ T.

(5) Thủy phân hoàn toàn xenlulozo trong H2SO4 loãng đun nóng được chất hữu cơ M.

(6) Khử glucozo bằng hidro thu được ancol N.

Trong số các chất X, Y, Z, T, M, N. Có bao nhiêu chất làm mất màu nước brom:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn