Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các thí nghiệm sau:      (1) Thả một viên Fe vào

Thực hiện các thí nghiệm sau:      (1) Thả một viên Fe vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

     (1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl.                          

     (2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.

     (3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3.                      

     (4) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.

     (5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2

     (6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.

     Các thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn