Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho đồng kim loại vào dun

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho đồng kim loại vào dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

(b) Cho PbS vào dung dịch H2SO4 loãng.

(c) Đun nhẹ dung dịch NaHCO3.

(d) Cho mẩu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2.

(e) Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối NaNO3 (rắn), đun nóng.

(f) Cho Si tác dụng với dung dịch KOH đun nóng.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

 

         


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm tạo ra chất khí là: (a);(c);(d);(e);(f)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn